Het Inktpotje

Wil je deelnemen aan een cursus of individuele schrijfbegeleiding, maar kan je dat financieel niet bolwerken? Stuur gerust een mailtje en we kijken wat we voor je kunnen doen.

Het inktpotje is voortgekomen uit het idee dat cursussen als die van Atelier de Pijp als inspiratiebron voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dat vinden wij ook. Dankzij een gulle gever kwam er een potje ter beschikking voor mensen voor wie het niet haalbaar is om (een deel van) het cursusgeld te betalen: het Inktpotje! Inmiddels is het potje meer dan vijftien keer gebruikt en telkens weer gevuld door de bijdragen van deelnemers zoals jij. Het Inktpotje werkt! Het fondsje (met bodem)wordt gewetensvol door ondergetekende beheerd. Het potje keert nooit geld uit, maar altijd cursus- of begeleidingstijd.

Dat potje hoop ik natuurlijk in de toekomst gevuld te houden. Atelier de Pijp vraagt aan cursisten een vrijwillige bijdrage vanaf €5,- bij de inning van het cursusgeld. Wij leggen voor elke gift aan dit fonds eenzelfde bedrag in. Vrije giften zonder deelname aan een cursus zijn natuurlijk ook zeer welkom. Mocht het potje te vol raken, dan wordt het geld ingezet in een vergelijkbaar doel.

Deelname (als gever én als ontvanger) aan het Inktpotje is anoniem. Er hoeven geen bewijzen overlegd te worden om voor het potje in aanmerking te komen. Mail. We overleggen samen over de mogelijkheden.

Ik hoop je in ons atelier te mogen verwelkomen,

– Frank Gunning